Yêu cầu xin lỗi, phục chức cho người tố cáo sai phạm tại dự án đường sắt

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh T.Vương
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh T.Vương
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top