Yêu cầu xem xét lại vụ nữ hiệu trưởng ở Yên Bái mất chức vì lạm thu

Những bữa ăn của học sinh trường TH&THCS Quy Mông bị tố cáo cắt xén, thiếu chất. Ảnh: PHCC.
Những bữa ăn của học sinh trường TH&THCS Quy Mông bị tố cáo cắt xén, thiếu chất. Ảnh: PHCC.
Những bữa ăn của học sinh trường TH&THCS Quy Mông bị tố cáo cắt xén, thiếu chất. Ảnh: PHCC.
Lên top