Yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác tiêm chủng. Ảnh: TG
Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác tiêm chủng. Ảnh: TG
Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác tiêm chủng. Ảnh: TG
Lên top