Bộ Giao thông Vận tải:

Yêu cầu tăng cường chống dịch trên phương tiện vận tải hành khách

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường chống dịch trên phương tiện vận tải khách. Ảnh ĐT
Bộ GTVT yêu cầu tăng cường chống dịch trên phương tiện vận tải khách. Ảnh ĐT
Bộ GTVT yêu cầu tăng cường chống dịch trên phương tiện vận tải khách. Ảnh ĐT
Lên top