Yêu cầu tăng cường chống dịch COVID-19 đường hàng không

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Lên top