Yêu cầu tạm dừng hoạt động của Công ty Trường Sinh tại các cơ sở y tế

Nhân viên nhà ăn cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết. Ảnh: Chi Quỳnh
Nhân viên nhà ăn cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết. Ảnh: Chi Quỳnh
Nhân viên nhà ăn cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết. Ảnh: Chi Quỳnh
Lên top