Yêu cầu sửa chữa các hư hỏng trên QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định

Hư hỏng trên QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Ảnh: GT
Hư hỏng trên QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Ảnh: GT
Hư hỏng trên QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Ảnh: GT
Lên top