Yêu cầu siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 trên xe khách

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 trên xe khách. Ảnh ĐT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 trên xe khách. Ảnh ĐT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 trên xe khách. Ảnh ĐT
Lên top