Yêu cầu một số trường hợp về Thanh Hóa phải cách ly y tế tại nhà 14 ngày

Chốt kiểm soát liên ngành đặt tại khu vực Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn). Ảnh: T.T
Chốt kiểm soát liên ngành đặt tại khu vực Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn). Ảnh: T.T
Chốt kiểm soát liên ngành đặt tại khu vực Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn). Ảnh: T.T
Lên top