Yêu cầu một số cửa hàng photocopy đóng cửa suốt kỳ thi: Có đúng luật?

Một cửa hàng photocopy nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc (cạnh Học Viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh: CN
Một cửa hàng photocopy nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc (cạnh Học Viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh: CN
Một cửa hàng photocopy nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc (cạnh Học Viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh: CN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM