Yêu cầu Móng Cái giải trình về việc vẫn để cư dân biên giới thông quan

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (đứng) phát biểu tại cuộc họp về phòng, chống virus Corona
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (đứng) phát biểu tại cuộc họp về phòng, chống virus Corona
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (đứng) phát biểu tại cuộc họp về phòng, chống virus Corona
Lên top