Yêu cầu không được đón trả khách tại khu vực cách ly

Yêu cầu các phương tiện không được đón trả khách gần khu vực cách ly. Ảnh minh hoạ ĐT
Yêu cầu các phương tiện không được đón trả khách gần khu vực cách ly. Ảnh minh hoạ ĐT
Yêu cầu các phương tiện không được đón trả khách gần khu vực cách ly. Ảnh minh hoạ ĐT
Lên top