Yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công bị tồn đọng

Lễ đón và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, tháng 5.2017. Ảnh: Bộ LĐTBXH
Lễ đón và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, tháng 5.2017. Ảnh: Bộ LĐTBXH
Lễ đón và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, tháng 5.2017. Ảnh: Bộ LĐTBXH
Lên top