Yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hút cát ở đầm Thị Nại

Khu vực dự án bơm hút cát từ đầm Thị Nại để san lấp. Ảnh: N.T
Khu vực dự án bơm hút cát từ đầm Thị Nại để san lấp. Ảnh: N.T
Khu vực dự án bơm hút cát từ đầm Thị Nại để san lấp. Ảnh: N.T
Lên top