Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng. Ảnh GT
Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng. Ảnh GT
Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng. Ảnh GT
Lên top