Yêu cầu đánh giá lại toàn bộ đường cất hạ cánh sân bay

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu đánh giá lại thực trạng toàn bộ đường cất hạ cánh. Ảnh minh họa GT
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu đánh giá lại thực trạng toàn bộ đường cất hạ cánh. Ảnh minh họa GT
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu đánh giá lại thực trạng toàn bộ đường cất hạ cánh. Ảnh minh họa GT
Lên top