Yêu cầu đảm bảo an toàn khi đưa máy bay khai thác trở lại

Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an toàn khi đưa máy bay khai thác trở lại. Ảnh GT
Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an toàn khi đưa máy bay khai thác trở lại. Ảnh GT
Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an toàn khi đưa máy bay khai thác trở lại. Ảnh GT
Lên top