Yêu cầu các tỉnh không cách ly người đến, về từ Phú Thọ

Phú Thọ đề nghị các tỉnh, thành phối hợp, áp dụng đúng các quy định Nghị quyết 128. Ảnh: CTV.
Phú Thọ đề nghị các tỉnh, thành phối hợp, áp dụng đúng các quy định Nghị quyết 128. Ảnh: CTV.
Phú Thọ đề nghị các tỉnh, thành phối hợp, áp dụng đúng các quy định Nghị quyết 128. Ảnh: CTV.
Lên top