Yêu cầu bí thư huyện báo cáo việc vào nhà nghỉ "hỏi thăm" nữ cán bộ

Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu bí thư báo cáo việc vào nhà nghỉ "hỏi thăm" sức khỏe nữ cán bộ.
Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu bí thư báo cáo việc vào nhà nghỉ "hỏi thăm" sức khỏe nữ cán bộ.
Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu bí thư báo cáo việc vào nhà nghỉ "hỏi thăm" sức khỏe nữ cán bộ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top