Yêu cầu báo cáo chính thức về "nghi án" Giáo sư Nguyễn Đức Tồn đạo văn trước ngày 1.6

Nội dung sách của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn có nhiều trang giống như luận án của nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn. (ảnh: LĐ)
Nội dung sách của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn có nhiều trang giống như luận án của nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn. (ảnh: LĐ)
Nội dung sách của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn có nhiều trang giống như luận án của nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn. (ảnh: LĐ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top