Yên Tử ngày đón vài trăm khách, vịnh Hạ Long vài tàu xuất bến mỗi ngày

Đường lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top