Yên Bái: Tìm người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh trên cầu, nghi tự tử

Hiện trường nơi người phụ nữ mất tích. Ảnh: An Trịnh.
Hiện trường nơi người phụ nữ mất tích. Ảnh: An Trịnh.
Hiện trường nơi người phụ nữ mất tích. Ảnh: An Trịnh.
Lên top