Yên Bái: Tiếp tục cử đoàn hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Đoàn hỗ trợ Yên Bái lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.
Đoàn hỗ trợ Yên Bái lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.
Đoàn hỗ trợ Yên Bái lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.
Lên top