Yên Bái: Thiếu niên đuối nước khi tắm thác

Thi thể nạn nhân được gia đình đưa về quê mai táng. Ảnh: NDCC
Thi thể nạn nhân được gia đình đưa về quê mai táng. Ảnh: NDCC
Thi thể nạn nhân được gia đình đưa về quê mai táng. Ảnh: NDCC
Lên top