Yên Bái: Sạt lở đập hồ chứa thải, dân hoang mang sợ hãi

Nhà máy tuyển quặng sắt sạt lở khiến người dân ở khu vực lân cận hoang mang, lo lắng. Ảnh: HH.
Nhà máy tuyển quặng sắt sạt lở khiến người dân ở khu vực lân cận hoang mang, lo lắng. Ảnh: HH.
Nhà máy tuyển quặng sắt sạt lở khiến người dân ở khu vực lân cận hoang mang, lo lắng. Ảnh: HH.
Lên top