Yên Bái: Ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Yên Bái ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy. (Ảnh: Quyết Thắng)
Yên Bái ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy. (Ảnh: Quyết Thắng)
Yên Bái ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy. (Ảnh: Quyết Thắng)
Lên top