Yên Bái: Quản lý chặt đối với người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn

Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Yên Bái bàn giao đối tượng nhập cảnh trái phép cho công an Trung Quốc. Ảnh: BYB.
Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Yên Bái bàn giao đối tượng nhập cảnh trái phép cho công an Trung Quốc. Ảnh: BYB.
Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Yên Bái bàn giao đối tượng nhập cảnh trái phép cho công an Trung Quốc. Ảnh: BYB.
Lên top