Yên Bái: Phải sẵn sàng khi tình huống dịch COVID-19 xảy ra

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (thứ 2 bên trái) kiểm tra công tác tiêm phòng trong chuyến công tác tại Yên Bái ngày 28.4.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (thứ 2 bên trái) kiểm tra công tác tiêm phòng trong chuyến công tác tại Yên Bái ngày 28.4.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (thứ 2 bên trái) kiểm tra công tác tiêm phòng trong chuyến công tác tại Yên Bái ngày 28.4.
Lên top