Yên Bái: Mưa đá bất ngờ gây thiệt hại nặng nề

Những cục mưa đá được người dân bốc được. Ảnh: Dương Triệu
Những cục mưa đá được người dân bốc được. Ảnh: Dương Triệu
Những cục mưa đá được người dân bốc được. Ảnh: Dương Triệu
Lên top