Yên Bái: Khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm người về từ Cẩm Giàng, Hải Dương

Các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái làm việc xuyên đêm nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ảnh Văn Đức
Các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái làm việc xuyên đêm nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ảnh Văn Đức
Các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái làm việc xuyên đêm nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ảnh Văn Đức
Lên top