Yên Bái hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly cho người dân về từ miền Nam

Các chốt kiểm dịch tại các điểm ra vào tỉnh từ đường mòn, lối mở cũng hoạt động không kể ngày đêm để đảm bảo giữ vững "vùng xanh" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Các chốt kiểm dịch tại các điểm ra vào tỉnh từ đường mòn, lối mở cũng hoạt động không kể ngày đêm để đảm bảo giữ vững "vùng xanh" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Các chốt kiểm dịch tại các điểm ra vào tỉnh từ đường mòn, lối mở cũng hoạt động không kể ngày đêm để đảm bảo giữ vững "vùng xanh" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top