Yên Bái: Đường oằn mình "gánh" xe, người oằn mình "gánh"... bụi

Người dân Văn Phú mong muốn chính quyền mở rộng đường để không còn tình trạng sống chung với bụi.
Người dân Văn Phú mong muốn chính quyền mở rộng đường để không còn tình trạng sống chung với bụi.
Người dân Văn Phú mong muốn chính quyền mở rộng đường để không còn tình trạng sống chung với bụi.
Lên top