Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Yên Bái: Dân bức xúc đào đường đang thi công vì nghi bị ăn bớt

Một số người dân đã mang dụng cụ ra đào đường đang thi công vì nghi bị ăn bớt. Ảnh cắt từ clip.
Một số người dân đã mang dụng cụ ra đào đường đang thi công vì nghi bị ăn bớt. Ảnh cắt từ clip.