Yên Bái: Cách ly người mắc COVID-19 ngay sau khi nhập cảnh

Khách sạn Như Nguyệt 2 nơi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: NDCC
Khách sạn Như Nguyệt 2 nơi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: NDCC
Khách sạn Như Nguyệt 2 nơi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: NDCC
Lên top