Yên Bái: Cách ly 95 trường hợp liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc

Yên Bái tái kích hoạt các chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ ngày 2.5. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái tái kích hoạt các chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ ngày 2.5. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái tái kích hoạt các chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ ngày 2.5. Ảnh: Văn Đức.
Lên top