Yên Bái: Cả gia đình bắc ván trên đường sạt lở để thu tiền xe máy qua đường

Người phụ nữ đứng ra thu tiền của những người đi xe máy muốn qua đường sạt lở khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Vùng Cao 24h.
Người phụ nữ đứng ra thu tiền của những người đi xe máy muốn qua đường sạt lở khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Vùng Cao 24h.
Người phụ nữ đứng ra thu tiền của những người đi xe máy muốn qua đường sạt lở khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Vùng Cao 24h.
Lên top