Yên Bái: Bệnh viêm da nổi cục đã lây lan sang các đàn trâu

Bệnh viêm da nổi cục tại Yên Bái đã lây lan 5 huyện, thành phố Yên Bái.
Bệnh viêm da nổi cục tại Yên Bái đã lây lan 5 huyện, thành phố Yên Bái.
Bệnh viêm da nổi cục tại Yên Bái đã lây lan 5 huyện, thành phố Yên Bái.
Lên top