Yên Bái: 4 trường hợp F1 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch số 1 nút giao Nội Bài - Lào Cai.
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch số 1 nút giao Nội Bài - Lào Cai.
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch số 1 nút giao Nội Bài - Lào Cai.
Lên top