Y tế thông minh khẳng định hiệu quả

Ki-ốt khai báo y tế tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) với nhiều tiện ích. Nguồn: Sở Y tế TPHCM
Ki-ốt khai báo y tế tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) với nhiều tiện ích. Nguồn: Sở Y tế TPHCM
Ki-ốt khai báo y tế tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) với nhiều tiện ích. Nguồn: Sở Y tế TPHCM
Lên top