Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ý nghĩa của lễ hóa vàng – nét đẹp tâm linh của Tết Việt

Theo nếp sống văn hóa mới, lễ hóa vàng nên tổ chức nhẹ nhàng, không nên đốt nhiều vàng mã gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa.
Theo nếp sống văn hóa mới, lễ hóa vàng nên tổ chức nhẹ nhàng, không nên đốt nhiều vàng mã gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa.