Ý nghĩa các chữ người Việt thích được ông đồ viết tặng vào đầu năm mới

Xin chữ đầu năm. Ảnh: TTXVN
Xin chữ đầu năm. Ảnh: TTXVN
Xin chữ đầu năm. Ảnh: TTXVN
Lên top