Y bác sĩ ở Quảng Trị tiếp tục vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19

Nhân viên y tế tỉnh Quảng Trị vẫy tay tạm biệt người thân và đồng nghiệp khi lên xe vào tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhân viên y tế tỉnh Quảng Trị vẫy tay tạm biệt người thân và đồng nghiệp khi lên xe vào tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhân viên y tế tỉnh Quảng Trị vẫy tay tạm biệt người thân và đồng nghiệp khi lên xe vào tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top