Y bác sĩ ở Đắk Lắk giảm thu nhập trong dịch COVID-19

Lên top