Y bác sĩ Ninh Thuận lên đường vào TPHCM chống dịch COVID-19

20 y, bác sĩ Ninh Thuận lên đường vào TPHCM hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Tuấn Kiệt.
20 y, bác sĩ Ninh Thuận lên đường vào TPHCM hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Tuấn Kiệt.
20 y, bác sĩ Ninh Thuận lên đường vào TPHCM hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top