Y bác sĩ Đà Nẵng: Tự bỏ tiền cơm, chạy đua “chia lửa” chống dịch COVID

Thời chống dịch, 1 đêm ngủ được 2-3 tiếng đã là một điều xa xỉ với những người điều dưỡng. Ảnh: Bệnh viện 119
Thời chống dịch, 1 đêm ngủ được 2-3 tiếng đã là một điều xa xỉ với những người điều dưỡng. Ảnh: Bệnh viện 119
Thời chống dịch, 1 đêm ngủ được 2-3 tiếng đã là một điều xa xỉ với những người điều dưỡng. Ảnh: Bệnh viện 119
Lên top