Y bác sĩ Đà Nẵng: Kiệt sức nhưng không ngã quỵ

Y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Đà Nẵng kiệt sức sau ca trực với bộ đồ bảo hộ. Ảnh: Trang Thùy
Y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Đà Nẵng kiệt sức sau ca trực với bộ đồ bảo hộ. Ảnh: Trang Thùy
Y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Đà Nẵng kiệt sức sau ca trực với bộ đồ bảo hộ. Ảnh: Trang Thùy
Lên top