Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Gia Lai: “Đi vì một mùa xuân bình yên phía trước"

8 nhân viên y tế Đà Nẵng lên đường chi viện cho Gia Lai. Ảnh: HL
8 nhân viên y tế Đà Nẵng lên đường chi viện cho Gia Lai. Ảnh: HL
8 nhân viên y tế Đà Nẵng lên đường chi viện cho Gia Lai. Ảnh: HL
Lên top