Y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh: “Tháng này vẫn chưa có đồng lương nào”

Y, bác sĩ ngồi buồn bên hành lang bệnh viện. Tháng 11 này, họ đứng trước viễn cảnh không nhận được đồng lương nào. Ảnh: PV.
Y, bác sĩ ngồi buồn bên hành lang bệnh viện. Tháng 11 này, họ đứng trước viễn cảnh không nhận được đồng lương nào. Ảnh: PV.
Y, bác sĩ ngồi buồn bên hành lang bệnh viện. Tháng 11 này, họ đứng trước viễn cảnh không nhận được đồng lương nào. Ảnh: PV.
Lên top