Y bác sĩ bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã đi làm trở lại

Sáng ngày 23.6, các bác sĩ bệnh viện GTVT Hải Phòng đã đi làm trở lại. Ảnh HH
Sáng ngày 23.6, các bác sĩ bệnh viện GTVT Hải Phòng đã đi làm trở lại. Ảnh HH
Sáng ngày 23.6, các bác sĩ bệnh viện GTVT Hải Phòng đã đi làm trở lại. Ảnh HH
Lên top