Xuyên đêm vượt sóng lớn đưa ngư dân bị tai biến vào đất liền

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu kịp thời ngư dân bị tai biến trên biển. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu kịp thời ngư dân bị tai biến trên biển. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu kịp thời ngư dân bị tai biến trên biển. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam
Lên top